+48 732 787 990 info@comair.pl

Optymalny rozmiar czerpni powietrza.

Zalecana prędkość przepływu powietrza przez czerpnię.

Optymalna czerpnia powietrza ma średnicę dobraną do maksymalnego
przepływu powietrza w danej instalacji wentylacyjnej.
Zalecana prędkość przepływu powietrza wynosi od 1,0 do 2,5 m/s.
Mała prędkość przepływu powietrza eliminuje ryzyko zasysania wody deszczowej do systemu wentylacji oraz zmniejsza miejscowe straty ciśnienia.

Przykładowe wymiary optymalnej czerpni okrągłej o typowej konstrukcji:
dla przepływu ok. 300 m3/h –  DN 225mm 
dla przepływu ok. 450 m3/h –  DN 250mm
dla przepływu ok. 550 m3/h –  DN 315mm

Prędkość powietrza można obliczyć ze wzoru:

V=Q/A [m/s]
V – prędkość przepływu powietrza w m/s
Q – projektowany strumień objętości przepływającego powietrza [m3/s]|
A – pole powierzchni przekroju poprzecznego efektywnego otworu czerpni. [m2]