+48 732 787 990 info@comair.pl

Co to jest spręż rekuperatora?

Spręż dyspozycyjny centrali wentylacyjnej wyrażamy w Paskalach [Pa].

Spręż (ciśnienie) wentylatora jest to zdolność wentylatora
do wytworzenia ciśnienia dynamicznego, niezbędnego przy pokonywaniu oporów przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej.

Spręż, oznacza w praktyce siłę z jaką rekuperator wpycha powietrze w przewody wentylacyjne.
Obok wydajności wyrażanej w m3/h spręż jest najważniejszym parametrem charakteryzującym centralę wentylacyjną.

Wentylacja działa dobrze jeżeli rekuperator ma jednocześnie odpowiednią wydajność i  spręż  wystarczający do skutecznego wentylowania pomieszczeń.

Wybierając rekuperator i porównując różne modele należy zwrócić uwagę nie tylko na wydajność,
która musi odpowiadać wymaganiom projektu wentylacji, ale także na spręż jakim dysponują porównywane urządzenia.

Zalecamy porównywanie wydajności przy sprężu 150 Pa,
co zapewnia komfortową pracę centrali wentylacyjnej  w typowej instalacji wentylacji w budynku mieszkalnym.

Nominalna wydajność rekuperatorów COMAIR HRUC i COMAIR HRUC-plus np. 380 m3/h jest podana dla sprężu 150 Pa. 

 

 

Poznaj rekuperatory COMAIR.