+48 732 787 990 info@comair.pl

Gdzie umieścić czerpnię i wyrzutnię?

Czerpnia powinna umożliwić pobieranie  czystego powietrza.
Warto zwrócić uwagę, aby czerpnia  była  umieszczona w miejscu, które nie jest narażone na nawiewanie zanieczyszczonego powietrza np. z najbliższego komina, wywiewek kanalizacyjnych lub z ruchliwej ulicy.

Minimalna wysokość czerpni nad poziomem terenu to 2 m.

Czerpnię najlepiej umieścić na ścianie zacienionej np.  północnej.
Ściana południowa nagrzewa się w czasie letnich upałów i powietrze nawiewane do pomieszczeń będzie miało dodatkowo wyższą temperaturę.
Lokalizacja czerpni  od strony zachodniej może zakłócić pracę wentylacji przez przeważające w Polsce wiatry zachodnie.  

Wyrzutnia powietrza powinna być oddalona od okien, tarasów, balkonów i wejścia do budynku.

Minimalna odległość czerpni i wyrzutni umieszczonych na jednej ścianie budynku to 1.5 m

Dobra rada:
Pamiętaj o odpowiedniej izolacji termicznej  przewodów wentylacyjnych.
Szczególnie kanały od czerpni  w zimie transportują do centrali powietrze o niskiej temperaturze,
bez odpowiedniej izolacji na kanałach wystąpi kondensacja pary wodnej.

 

Zobacz też:
Miejsce montażu rekuperatora, o czym pamiętać?