+48 732 787 990 info@comair.pl

Jak często należy wymieniać filtry?

Filtry w centrali wentylacyjnej należy wymieniać nie rzadziej niż wymaga tego producent.
Nowoczesne rekuperatory automatycznie przypominają o konieczności kontroli stanu filtrów.

To jak szybko zabrudzą się filtry zależy od kilku czynników:
1. czystości powietrza zewnętrznego,
filtry urządzeń zamontowanych w budynkach stojących np. w lesie
brudzą się znacznie mniej, niż filtry w budynkach stojących w centrum miast.
2. intensywności pracy centrali,
jeżeli centrala pracuje na wyższych biegach, przez filtry przepływa więcej powietrza
niosącego kurz i filtry ulegają szybszemu zabrudzeniu,
3. rodzaju stosowanego filtra
filtry G4 [standardowe w większości central wentylacyjnych] brudzą się wolniej,
niż filtry klasy F7 [antyalergiczne] które o wiele dokładniej filtrują powietrze.

Zalecamy, aby regularnie, co najmniej raz w miesiącu, kontrolować stan filtrów
i oczyścić je np. przy pomocy odkurzacza z większych zanieczyszczeń
takich jak owady czy liście.

W zależności od stanu filtrów wymieniamy je na nowe, nawet wcześniej niż wymaga tego producent.
Zapchane kurzem filtry ograniczają skuteczność wentylacji, zmniejszają odzysk ciepła
a w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną awarii wentylatorów.