+48 732 787 990 info@comair.pl

Jak ustawić sterownik czasowy?

Jeżeli automatyka centrali wentylacyjnej ma wbudowany sterownik czasowy, zegarowy [tygodniowy] 
warto go wykorzystać do automatycznego przełączania biegów [trybów pracy] centrali. 

Optymalne ustawienia pozwolą na uzyskanie dodatkowych oszczędności 
zarówno energii cieplnej [zmniejszenie wentylacji, kiedy nie jest potrzebna] 
oraz energii elektrycznej [pracując na niższych biegach centrala zużywa mniej prądu].

Biegi centrali 
Zakładamy, że centrala dysponuje 3 podstawowymi biegami:
-bieg najniższy, nocny – używany w nocy, oraz ewentualnie w ciągu dnia, ale tylko w czasie, kiedy nikogo nie ma w domu, 
-bieg średni, dzienny – używany w ciągu dnia, zapewniający dobrą wentylację na czas aktywności, 
-bieg najwyższy, przewietrzanie – używany jedynie do krótkotrwałego do przewietrzania pomieszczeń, może być potrzebny kiedy w domu przebywa większa niż normalnie ilość osób. 

Ustawienia 
na przykładzie sterownika FULL do central COMAIR HRUC 
proponujemy następujące ustawienia sterownika zegarowego: 

A) dni powszednie: 
22.30 – 6.30 – bieg nocny, optymalna wentylacja na czas wypoczynku, cicha praca centrali wentylacyjnej 
6.30 – 8.30 – bieg dzienny, 
8.30 – 8.45 – [opcjonalnie] przewietrzanie pomieszczeń, umożliwia pozbycie się ewentualnego nadmiaru wilgoci po porannej toalecie.
8.45 – 13.30 – bieg dzienny- jeżeli mieszkańcy pozostają w domu, lub bieg nocny – jeżeli w tym czasie dom jest pusty.
13.30 – 22.30 – bieg dzienny

Przewietrzanie może zostać uruchomione w każdym momencie według potrzeb. 

B) dni weekendowe:
22.30 – 8.00 – bieg nocny 
8.00 – 22.30 – bieg dzienny 

C) Podczas dłuższej nieobecności [np. urlop] zalecamy włączenie biegu wakacyjnego
[jeżeli sterownik dysponuje takim biegiem] lub włączenie na stałe biegu nocnego. 
Należy pamiętać, że bieg wakacyjny nie zapewnia optymalnej wentylacji 
jeżeli w pomieszczeniach przebywają ludzie.