+48 732 787 990 info@comair.pl

INFORMACJE

WENTYLACJA MECHANICZNA
NORMY, PRZEPISY, DOBRE PRAKTYKI

w

Jakie normy stosujemy?

Dla wentylacji pomieszczeń mieszkalnych stosuje się zapisy normy PN-83/B-03430.
Norma ta określa objętość (strumień) powietrza
jaka powinna być usunięta w ciągu godziny.

Od 8 lutego 2000 obowiązuje nowelizacja tej normy oznaczona PN-83/B-03430/Az3:2000.

Podstawowe wymagania normy:

BUDYNKI MIESZKALNE
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym
jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych.
Strumienie te powinny wynosić co najmniej :
KUCHNIA:
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną
w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h
w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3/h
w kuchni bez okna zewnętrznego
wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową,
obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h
ŁAZIENKA:

w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h
w wydzielonym WC – 30 m3/h
GARDEROBA:
w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym – 15 m3/h
POKÓJ

dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC
więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie
w wielopoziomowym domu jednorodzinnym
lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych
umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

na podstawie http://www.wentylacja.org.pl/

Z

Dobre praktyki dotyczące instalacji wentylacyjnej.

Zgodnie z zaleceniami Stowarzyszenia Polska Wentylacja opracowanymi na podstawie wieloletnich doświadczeń firm instalacyjnych  przygotowując instalację wentylacji mechanicznej  stosujemy rozwiązania
przekraczające minimalne wymagania norm, tak aby instalacja była naprawdę komfortowa. 

Podstawowe zasady:

1. ilość powietrza dla 1 osoby w pomieszczeniu: 25 m3/h
2. krotność wymiany powietrza w części mieszkalnej budynku: co najmniej: 0,8
3. kanały wentylacyjne prowadzone w strefie ciepłej budynku i/lub izolowane termicznie,
4. urządzenia o wysokiej klasie energetycznej np. A+/A lub B,
5. prace instalacyjne prowadzone na podstawie szczegółowej dokumentacji technicznej,
6. uruchomienie i regulacja instalacji zakończona pomiarami i protokołem pomiarów.

 

 

Czy wiesz,że ....

… pierwszy dom pasywny powstał w 1974?

Pierwszy dom pasywny został zbudowany w Kopenhadze, w Danii. Budynek ten pozwolił na testowanie w praktyce rozwiązań technicznych w zakresie izolacji termicznej ścian, nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

ZAPYTAJ o WENTYLACJĘ,
Chętnie odpowiemy!

Wstępną ofertę przygotujemy BEZPŁATNIE na podstawie rzutów budynku.
Chętnie odpowiemy na pytania.
Wystarczy, że wyślesz* do nas e-mail na info@comair.pl 
Możesz skorzystać z formularza kontaktowego na stronie WYCENA.