+48 732 787 990 info@comair.pl

TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE

Polityka prywatności firmy:  COMAIR Polska Michał Ludwin

W związku z wejściem w życie  nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
przedstawiamy poniżej informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Twoich danych jest:
COMAIR Polska Michał Ludwin,
ul. Brzozowa 12, 42-244 Wancerzów
NIP 9490028564
kontakt info@comair.pl

Jakie dane przetwarzamy?
COMAIR Polska przechowuje i przetwarza wyłącznie dane,
na których przetwarzanie otrzymaliśmy Twoją zgodę.

Zakres zbieranych informacji staramy się ograniczyć do minimum niezbędnego dla świadczenia usług na poziomie jakiego oczekujesz.

1. korzystanie ze stron internetowych prowadzonych przez COMAIR Polska
1.1. zakres przetwarzanych danych:
rodzaj  przeglądarki i  wersji programu,
system operacyjny użytkownika,
adres IP użytkownika,
data i godzina wejścia na stronę,
odwiedzone strony internetowe

1.2 pliki cookies stosujemy wyłącznie, dla lepszego dostosowania treści strony do Twoich oczekiwań i udostępnienia określonych funkcji oraz tworzenia statystyk.
zakres przetwarzanych danych:
Stosujemy cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.
W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików „cookies” w ustawieniach Twojej przeglądarki.

1.3 Google Analytics
Do analizy sposobów korzystania z naszych stron internetowych stosujemy usługę Google Analytics oferowaną przez Google Inc.
Dane zgromadzone przez Google Analytics nie są przez COMAIR Polska łączone z innymi danymi.
Działanie usługi Google Analytics można zablokować poprzez instalację odpowiedniego dodatku do przeglądarki internetowej.

2. formularze online i kontakt z biurem obsługi Klienta
2.1 Dane osobowe przekazane poprzez formularze online i/lub podczas kontaktu z naszym biurem
są zbierane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przygotowania dokumentacji technicznej, oferty lub przesłania informacji na temat produktów i usług COMAIR Polska

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
3.1 zgoda osoby, której dane dotyczą,
3.2 wykonanie zawartej umowy,
3.3 obowiązek prawny [np. wynikający z przepisów podatkowych]
3.4 usprawiedliwiony interes COMAIR Polska

4. Okres przetwarzania danych 
4.1 jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda , dane są przetwarzane do momentu cofnięcia zgody,
4.2 jeżeli podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dane są przetwarzanie do momentu wypełnienia warunków umowy ,
4.3 jeżeli przetwarzanie danych wynika z obowiązku prawnego, dane są przetwarzane w zakresie i przez czas określony w przepisach prawa.

5. Odbiorcy danych 
Dane osobowe przekazujemy wyłącznie wybranym podmiotom zewnętrznym uczestniczącym w procesie przygotowywania dokumentacji, oferty lub realizacji umowy.
5.1 odbiorcami danych są:
5.1.1 firmy świadczące  usługi hostingowe,
5.1.2.firmy kurierskie i transportowe,
5.1.3 firmy księgowe
5.1.4 organy państwowe
5.1.6 podwykonawcy COMAIR Polska  , w tym dostawcy usług, oprogramowania, sprzętu

6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
Informujemy że Klientom COMAIR Polska  przysługują  następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
6.1.     prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli dane są przetwarzane na  podstawie zgody,
6.2.     prawo dostępu do danych osobowych,
6.3.     prawo żądania sprostowania danych osobowych,
6.4.     prawo żądania usunięcia danych osobowych,
6.5.     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6.6.     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6.7.     prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;
6.8.     prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Zmiany Polityki prywatności.
Niniejsza Polityka prywatności będzie przez COMAIR Polska aktualizowana w oparciu o zmiany przepisów,
zmiany technologiczne oraz w wypadku, kiedy zmieni się zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Aktualizacja : 2022-08-01