+48 732 787 990 info@comair.pl

Co to jest  gruntowy wymiennik ciepła GWC?

GWC to urządzenie pozwalające na czerpanie energii zgromadzonej w gruncie.

Gruntowy wymiennik ciepła [GWC] używa odnawialnej energii zgromadzonej w gruncie do  wstępnego ogrzania powietrza w zimie lub schłodzenia latem.
Gruntowy wymiennik ciepła układa się najczęściej pod częścią działki przeznaczoną na trawnik, kwietnik czy ścieżki.

Spotykamy kilka rodzajów wymienników gruntowych:

GWC rurowe, czyli gruntowy powietrzny wymiennik ciepła [GPWC], to system rur z tworzywa sztucznego (polipropylen ulepszony pod względem przewodnictwa cieplnego) o średnicy 200-250 mm zakopanych w gruncie na głębokości ok 1,4 -1,6 m. Świeże powietrze płynie pod ziemią od czerpni w ogrodzie do budynku stopniowo się ogrzewając lub ochładzając.

GWC żwirowe przypomina olbrzymi filtr utworzony przez zakopane w gruncie kamienie/żwir, przez które przepływa powietrze dostarczane później do pomieszczeń.  Powietrze przepływające przez granulat jest w lecie schładzane i osuszane, a w zimie ogrzewane i nawilżane, co jest jego dużą zaletą. przez cały czas odbywa się filtracja z pyłków roślinnych i bakterii.

GWC płytowe przypomina konstrukcją połączenie niektórych właściwości wymiennika rurowego z wymiennikiem żwirowym. Jego konstrukcja polega na umieszczeniu na przygotowanym podłożu żwirowym warstwy płyt  strukturalnych ustawionych na “stopkach” opartych o powierzchnię podsypki żwirowej. Powietrze więc przepływa nad kamieniami złoża żwirowego lecz pod płytami z tworzywa. Dzięki tej właściwości zapewniona jest duża wymiana cieplna z gruntem bez potrzeby regeneracji, czyli przerwy w pracy złoża.

GWC glikolowe [GGWC] to zakopane w ogrodzie rury z tworzywa sztucznego, w których krąży roztwór glikolu. Glikol pobiera energię z gruntu i przekazuje ją poprzez wymiennik, ogrzewając lub schładzając powietrze. GWC glikolowe to jedyne rozwiązanie, w którym świeże powietrze  nie przepływa pod ziemią i bez względu na porę roku płynie bezpośrednio z czerpni ściennej.
GWC glikolowe może być bezpiecznie stosowane przy wysokim poziomie wód gruntowych.
GWC glikolowe również nadaje się na małą działkę. Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej rur zakopywanych w gruncie
część ziemna glikolowego wymiennika ciepła może być układana pod podjazdami, chodnikami a nawet pod płytą fundamentową budynku.

Zalety posiadania gruntowego glikolowego wymiennika ciepła:
– Odzysk ciepła
– Wysoka wydajność energetyczna
– Możliwość wykonania instalacji w trudnych warunkach gruntowych
– Poprawa jakości powietrza w budynku
– Zmniejszenie rachunków za ogrzewanie domu
– Redukcja poziomu alergenów unoszących się w powietrzu
– Niewielkie opory dla rekuperatora
– Nie ma potrzeby używania dwóch czerpni
– Rozmiar domu nie ma znaczenia –  można go wykonać wszędzie

Informacje dodatkowe:

Niezależnie od konstrukcji gruntowego wymiennika ciepła jego podstawowe funkcje,
czyli podgrzewanie powietrza w zimie i schładzanie powietrza w lecie pozostają niezmienne.

Gruntowy, glikolowy wymiennik ciepła jest łatwy w wykonaniu, mimo to zalecamy, aby montażem zajął się doświadczony instalator.

Nawet dysponując małą działką, można cieszyć się skutecznym działaniem GGWC dzięki możliwości ułożenia wymiennika
pod podjazdami, ścieżkami a nawet w tej części działki, w której będą rosły niewielkie rośliny ozdobne.

Układanie wymiennika pod drzewami, w miejscach stale zacienionych  ogranicza nieco możliwość szybkiej regeneracji złoża
w okresie zimowym, ale z drugiej strony pozwala cieszyć się większą porcją chłodu w czasie upałów.