+48 732 787 990 info@comair.pl

Optymalny poziom wilgotności powietrza?

Poczucie komfortu  zależy od temperatury, ruchu powietrza,
jego wilgotności i stężenia dwutlenku węgla.

Sprawnie działająca instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła [rekuperatorem] 
pozwala utrzymać komfortową temperaturę poprzez odzysk ciepła
​i optymalną wilgotność, poprzez usuwanie z pomieszczeń nadmiaru wilgoci.

Przyjmuje się, że wilgotność względna w pomieszczeniach mieszkalnych
powinna wynosić od 40% do maksymalnie 60%
 [ w temperaturze ok. 22°C].

Wilgotność w pomieszczeniach w okresie letnim [poza okresem grzewczym]
jest zależna od poziomu wilgoci na zewnątrz.

Utrzymanie prawidłowej wilgotności w okresie grzewczym, kiedy świeże powietrze jest bardzo suche
 wymaga dodatkowego, aktywnego  nawilżania.