Masz pytania?

zadzwoń:
801 090 195
*koszt połączenia wg stawki UKE wynosi 0,36 PLN/minutę
504 787 990
lub podaj swój numer
a my oddzwonimy:

*wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny

Masz pytania?

Podaj swój e-mail
a my odpiszemy:

*wyrażam zgodę na kontakt e-mail

COMAIR Polska - wentylacja z odzyskiem ciepła COMAIR Polska - wentylacja z odzyskiem ciepła

informacje ogólne
informacje ogólne
dane techniczne
dane techniczne
FAQ
FAQ
urządzenia COMAIR
urządzenia COMAIR
www.comair.pl / Wsparcie / Czym jest wydajność centrali?

Czym jest wydajność centrali?

Najważniejszym kryterium, według którego wybieramy optymalny rekuperator, 
jest WYDAJNOŚĆ wyrażona w m3/h

Wydajność urządzenia powinna odpowiadać wymaganiom projektu
przy czym zastosowane urządzenie może mieć minimalnie większą wydajność niż założono w projekcie. 
Np. jeżeli projekt wymaga 325 m3/h, można zastosować urządzenie o wydajności 350 m3/h 

Przy porównywaniu central wentylacyjnych należy zwrócić uwagę, 
aby wydajność była podana dla sprężu dyspozycyjnego [wyrażonego w Pa] 
wynoszącego co najmniej 100 Pa [najlepiej 150 Pa]. 
Porównujemy wydajność dla tego samego sprężu. 

Nominalną wydajność typowej centrali wentylacyjnej producenci 
podają najczęściej w formie: 380 m3 przy 150 Pa. 
Wydajność można także odczytać z wykresu 
zamieszczonego w dokumentacji technicznej centrali wentylacyjnej. 

Uwaga! 
Niektórzy producenci podają maksymalną wydajność centrali 
osiąganą bez żadnego oporu [przy 0 Pa] 
taka wartość nie jest w żaden sposób miarodajna i nie może służyć do porównań. 


Jak samodzielnie wyliczyć wydajność wentylacji [ i centrali wentylacyjnej]? 

Optymalną wydajność instalacji wentylacyjnej 
można policzyć samodzielnie posługując się kilkoma sposobami: 


Sposób 1. 
opierając się na wskazaniach normy PN-83/B-03430/Az3:2000. 
określającej jaką ilość powietrza należy usunąć z pomieszczeń 
typu łazienka, kuchnia, toaleta, garderoba: 
W uproszczeniu: 
kuchnia - 70 m3/h [ minimum: 50 m3/h] 
łazienka - 50 m3/h 
toaleta - 50 [minimum 30 m3/h] 
garderoba - 15m3/h
 
Znając ilość pomieszczeń, z których powietrze będzie usuwane zgodnie z wymaganiami normy. 
Możemy zsumować wartości i określić jaką minimalną wydajność musi mieć instalacja wentylacyjna, 
aby wentylacja działała prawidłowo. 

Przykład: 
W domu jest kuchnia, spiżarnia, dwie toalety, łazienka i dwie garderoby. 
Wentylacja powinna usunąć odpowiednio: 70+15+50+50+50+15+15 = 265 m3/h 
Ponieważ wentylacja nawiewno-wywiewna jest zbilansowana, 
dokładnie taką samą ilość powietrza nawiewamy i wywiewamy [usuwamy]. 
W tym przykładzie minimalna wydajność wentylacji wynosi 265 m3/h 

Sposób 2. 
opierając się na normach higienicznych określających 
ilość świeżego powietrza jaką należy dostarczyć każdemu przebywającemu 
w pomieszczeniu człowiekowi. 
W uproszczeniu: 
30 m/h - dla każdej osoby dorosłej [ minimum 20 m3/h] 
15 m3/h - dla dziecka
 
Znając ilość pomieszczeń typu salon, pokój, sypialnia, gabinet 
i ilość osób możemy określić minimalna ilość powietrza jaką należy dostarczyć. 

Pamiętajmy, że sposób użytkowania pomieszczeń , ilość osób, 
może się w przyszłości zmienić, warto więc przyjąć, że do dowolnego pokoju 
powinniśmy dostarczyć powietrze dla co najmniej dwóch dorosłych osób. 

Przykład: 
W domu jest salon, gabinet, i trzy sypialnie. 
Do salonu nawiewamy 100 m3/h [ dla 4-5 osób], do gabinetu 50 m3/h [dla 2 osób] 
a do każdej sypialni także 50m3/h. 
Suma wynosi: 300 m3/h 
Podobnie jak w przykładzie 1. 
dokładnie taką samą ilość powietrza nawiewamy i wywiewamy [usuwamy]. 
Minimalna wydajność wentylacji wynosi 300 m3/h 

Sposób 3
opierając się na kubaturze budynku, oraz ilości planowanych wymian powietrza 
tzw. krotności wymiany powietrza. 
Optymalna krotność wymiany powietrza 
wynosi ok.0,8x [nie mniej niż 0,6x] 

Znając powierzchnię mieszkalną budynku| 
i średnią wysokość pomieszczeń, możemy obliczyć kubaturę i minimalną wydajność wentylacji.

Przykład:
budynek ma 140 m3 powierzchni mieszkalnej, a pomieszczenia mają 2,8 m wysokości.
Kubatura budynku wynosi ok. 392 m3, a optymalna wydajność wentylacji  wynosi
przy krotności wymiany 0,8x
392 m3 x 0,8 = 314,00 m3/h 
Minimalna wydajność wentylacji wynosi 314 m3/h. 

Podsumowanie:
Zalecamy obliczenie wydajności wentylacji wg. wszystkich podanych wyżej sposobów
i budowę instalacji wentylacyjnej o wydajności spełniającej jednocześnie  wymagania norm i zapewniającej 
wymianę powietrza na poziomie co najmniej 0,8x.

Zalecamy zastosowanie centrali wentylacyjnej o wydajności zbliżonej, najlepiej nieco większej
od obliczonej/założonej w projekcie wydajności wentylacji,
przy czym pod uwagę należy brać wydajność centrali przy 150 Pa.

Lista tematów w kategorii rekuperator / centrala wentylacyjna

Jak wybrać dobry rekuperator? Co powinieneś wiedzieć o wymienikach. Sterowanie pracą centrali wentylacyjnej Automatyczny bypass, współpraca z GWC Czym jest wydajność centrali? Ile energii pobiera centrala rekuperacyjna? Czy centrala hałasuje? Czym jest spręż wentylatora centrali?