Masz pytania?

zadzwoń:
801 090 195
*koszt połączenia wg stawki UKE wynosi 0,36 PLN/minutę
504 787 990
lub podaj swój numer
a my oddzwonimy:

*wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny

Masz pytania?

Podaj swój e-mail
a my odpiszemy:

*wyrażam zgodę na kontakt e-mail

COMAIR Polska - wentylacja z odzyskiem ciepła COMAIR Polska - wentylacja z odzyskiem ciepła

www.comair.pl /WYCENA / Od wyceny do montażu /

Od wyceny do montażu

Kiedy akceptację ogólnej wstępnej wyceny oraz szczegółowej dokumentacji technicznej mamy już za sobą, nadchodzi czas na fazę realizacji inwestycji, czyli montaż. Jak wiadomo rekuperacja pozwala na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie budynku dzięki odzyskowi ciepła ze zużytego wywiewanego na zewnątrz powietrza.  Jednakże, rekuperacja to nie tylko odzysk ciepła. To gwarancja energooszczędności, taniej eksploatacji budynku, wysokiej jakości powietrza oraz poczucia komfortu, który zapewni przyjemne przebywanie wśród czterech ścian. Wentylacja mechaniczna (rekuperacja) pozwala również na utrzymanie w pomieszczeniach niskiego stężenia dwutlenku węgla, a właściwy kierunek przepływu powietrza uwarunkowany jest przez wentylatory znajdujące się w centrali wentylacyjnej (rekuperatorze).

 

360.png

Montaż systemu

Montaż systemu rekuperacji należy przewidzieć w odpowiednio przygotowanej i przemyślanej przestrzeni technicznej, w której znajdzie się miejsce pod:
-siatkę kanałów nawiewnych i wywiewnych, którymi przepływało będzie powietrze,
-skrzynki rozdzielcze łączące kanały z centralą wentylacyjną,
-skrzynki rozprężne wraz z podłączonym anemostatem nawiewnym bądź wywiewnym, stanowiącym końcówkę gałęzi transportującej powietrze "do" i "z" danego pomieszczenia.
Wymienione komponenty mogą przebiegać w warstwach posadzki, w suficie podwieszanym, w uskokach pod warstwą konstrukcyjną stropu i w konstrukcji stropu monolitycznego. W przypadku zastosowania kratek ściennych kanały można  poprowadzić w podkuciach ściany lub pod warstwą z płyt gipsowo-kartonowych.

361.png

Montaż centrali

Dobór dobrego rekuperatora, który najlepiej sprawdzi się w Twoim domju lub biurze  jest kwestią nadrzędną. Natomiasrt bardzo ważne jest również przewidzenie odpowieniego umiejscowienia  centrali wentylacyjnej, gdyż od tego zależy położenie czerpni i wyrzutni oraz przebieg polietylenowych lub stalowych rur łączących centralę zresztą instalacji. Centrala wentylacyjna powinna być umiejscowiona w pomieszczeniu ocieplonym a najlepiej ogrzewanym, w którym zagwarantowany będzie do niej swobodny dostęp, w przypadku serwisowania.
Rekuperator może być zamontowany jako wiszący na ścianie lub stojący na specjalnej podstawie. Temperatura panująca w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie nie powinna być niższa niż 8oC, co jest warunkiem niezależnym od temperatury panującej na zewnątrz. Można wykonać dodatkową izolację zarówno rekuperatora jak i kanałów, gdyż łatwiej jest wtedy osiągnąć maksymalny odzysk ciepła i zapewnić energooszczędność całego systemu.

 

365.jpg

Montaż czerpni

Czerpnia, jest to część instalacji wentylacji mechanicznej odpowiedzialna za pobieranie
z zewnątrz świeżego powietrza, które następnie transportowane przez elementy nawiewne w budynku trafia wprost do pomieszczeń takich jak salon, pokój, czy gabinet.
Czerpnia, może być umieszczona w ścianie lub na dachu budynku i powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi oraz negatywnym działaniem wiatru. Warto pamiętać, że otwory czerpni powinny być jak najbardziej oddalone od miejsc powstawania zanieczyszczeń oraz uciążliwych zapachów tj. ruchliwa ulica, śmietnik czy wylot komina. Montaż czerpni dachowej wskazany jest w przypadku, gdy stężenia zanieczyszczeń wokół budynku są na wysokim poziomie lub gdy nie ma innej możliwości. Czerpnia ścienna natomiast nie powinna być umieszczona bezpośrednio nad poziomem terenu, gdyż wiąże się to m. in. z ryzykiem zabrudzenia się elementu, zasysania i nawiewania drobnych elementów takich jak piasek do wnętrza instalacji, czy zasysania nieprzyjemnych zapachów unoszących się bezpośrednio przy gruncie. Zaleca się, aby wysokość od poziomu terenu do dolnej krawędzi otworu wlotowego wynosiła co najmniej 2 metry. Najlepszym miejscem na czerpnię jest ściana północna, ze względu na najmniejszy stopnień nasłonecznienia w lecie.

366.jpg

Montaż wyrzutni

Elementem wentylacji mechanicznej odpowiedzialnym za usunięcie zużytego powietrza z budynku jest wyrzutnia.
Zlokalizowanie wyrzutni powinno umożliwiać odprowadzenie wywiewanego powietrza bez zagrożenia zdrowia użytkowników budynku
oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek. Wyrzutnia, tak jak czerpnia, powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi oraz negatywnym działaniem wiatru.
Wyróżniamy wyrzutnie dachowe i ścienne, których usytuowanie jest ściśle określone.
Dolna krawędź wyrzutni dachowej powinna znajdować się co najmniej 0,40 m powyżej powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana
oraz 0,40 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku.
Usytuowanie wyrzutni w ścianie dopuszcza się gdy okna znajdujące się na tej samej ścianie są oddalone o co najmniej 3 metry w poziomie i 2 metry w pionie, a czerpnia powietrza oddalona jest w poziomie o minimum 4 metry.
 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Masz pytania?

Podaj swój e-mail
i wpisz pytanie
a my odpiszemy:

*wyrażam zgodę na kontakt e-mail